International Academy IAY Japanese Language Courses
 • KHÓA CƠ BẢN
 • KHÓA THỊ THỰC LƯU HỌC SINH
 • LƯU HỌC TẠI SAPPORO
 • KHÔNG GIAN TRƯỜNG IAY
 • SINHHOẠT.CÔNG VIỆC SAU TỐT NGHIỆP
 • KÝ TÚC XÁ.NHÀ Ở
 • HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP.HỌC SINH ĐANG THEO HỌC
 • LỜI GIỚI THIỆU CỬA HIỆU TRƯỞNG
 • LỊCH SỬ TRƯỜNG IAY
 • KẾT NỐI
 • HỢP TÁC ĐOÀN THỂ
 • TIN TỨC MỚI

HỢP TÁC ĐOÀN THỂ

Chúng tôi cung cấp những bài học ngay trong khuôn viên hoặc gửi các giáo viên ngôn ngữ tiếng Nhật tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi công ty hoặc tổ chức. Báo giá là miễn phí. Xin vui lòng tìm hiểu.

委託授業

Ví dụ về những thành tựu

 • Xử dụng giáo dục ngôn ngữ tiếng Nhật và giới thiệu các phong tục Nhật bản cho chương trình JET(Chương trình trao đổi và giảng dạy Nhật bản ) trong đó sinh viên tốt nghiệp trên toàn thế giới được mời giảng dạy ngoại ngữ hoặc thể thao tại trường phổ thông cơ sở và trung học cấp ba tại Nhật bản, hoặc làm việc tại địa phương tổ chức công cộng để thúc đẩy giao lưu quốc tế. Chương trình được bắt đầu bởi Bộ ngoại giao, Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ và các Bộ nội vụ và truyền thông trong hợp tác với chính quyền địa phương.
 • Xử dụng giáo dục thương mại tiếng Nhật trong Chương trình Nhịp cầu Châu Á của Chương trình Phát triển Sự nghiệp dành cho các sinh viên nước ngoài từ Châu á được tài trợ bởi Bộ kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.
 • Cung cấp một chương trình hỗ trợ cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản đưa vào hoạt động của cơ quan văn hóa Nhật bản.
 • Xử dụng giáo dục ngôn ngữ Nhật bản cho các sinh viên Quốc tế của các trường đại học Quốc lập, như là một chương trình hỗ trợ việc làm.
 • Cung cấp các lớp học để chuẩn bị cho JLPT cho các lao động nước ngoài của các nhà sản xuất điện tử.
 • Bài học ngôn ngữ Nhật bản ngay trong cung cấp cho các lao động nước ngoài của công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Bài học ngôn ngữ tiếng Nhật cho các học viên nước ngoài của các công ty IT.

vân vân.

Ví dụ về các chương trình đào tạo thực hiện

 • Chuẩn bị cho JLPT
 • Doanh nghiệp Nhật bản
 • Ngôn ngữ đối thoại hằng ngày trong tiếng Nhật như một phần của chương trình quyền lợi.
 • Chương trình tiếng Nhật dành cho phụ huynh học sinh nước ngoài.
 • Diễn đạt cần thiết trong tiếng Nhật hàng ngày cho người mới bắt đầu (Chào hỏi, tự giới thiệu, Mua sắm, làm thế nào để diễn đạt ngày, ngày và thời gian, .v.v..)
 • Khóa học kỹ năng Văn phạm tiếng Nhật cho người mới bắt đầu (Nửa đầu, nửa sau, một nửa 50 phút)
 • Tiếng Nhật thương mại dành cho sinh viên Trung cấp (hội thoại trong kinh doanh, kỹ năng điện thoại, e-mail bằng văn bản)

vân vân.

Quay về

Copyright IAY Sapporo. All Rights Reserved. International Academy Japanese Language School.